OKULARY, OPRAWKI, AKCESORIA

Strona główna Regulamin Wysyłka Kontakt Pomoc
Wybierz z listy producentów

Regulamin sklepu


POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Sklep Stylowe-Okulary.pl dostępny pod adresem www.stylowe-okulary.pl 
2.
Stylowe-Okulary.pl prowadzi sprzedaż detaliczną towarów za pośrednictwem sieci Internet. 
3. Warunkiem dokonywania zakupów jest zapoznanie się i akceptacja wszystkich postanowień niniejszego regulaminu. 
4. Cenniki i informacje umieszczone w serwisie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, ale są zaproszeniem do składania zamówień (oferty kupna) na warunkach określonych w niniejszym regulaminie.

SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

5. Zamówienia są przyjmowane przez strony stylowe-okulary.pl
6. Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z dobrowolną akceptacją przez Klienta regulaminu i potwierdzeniem wcześniejszej konsultacji z lekarzem specjalistą oraz w przypadku soczewek, że ich parametry są zgodne z zaleceniami lekarza specjalisty.
Stylowe-Okulary.pl nie ponosi odpowiedzialności za złe dopasowanie soczewek i okularów. 
7. Akceptowane przez
Stylowe-Okulary.pl formy płatności to przelew bankowy. 
8. Przyjęcie zamówienia do realizacji rozpoczyna się po otrzymaniu przez
Stylowe-Okulary.pl prawidłowo wypełnionego formularza zamówienia oraz: 
a. w przypadku zamówienia płatnego tradycyjnym przelewem – po wpłynięciu pieniędzy na konto firmowe Zakładu Optycznego Bartłomiej Mitek. 
9. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest między Klientem, a
Stylowe-Okulary.pl i jest umową zawieraną na odległość. Jej zawarcie następuje w momencie przyjęcia zamówienia do realizacji z zastrzeżeniem sytuacji opisanej w par. 12. 
10. Termin otrzymania przesyłki to suma czasu realizacji zamówienia i czasu dostawy: 
a. czas realizacji zamówienia to czas od przyjęcia do skompletowania i wysłania zamówienia; 
b. czas dostawy zależy od Poczty Polskiej bądź firmy kurierskiej i
Stylowe-Okulary.pl nie ponosi odpowiedzialności za terminowość oraz jakość usług dostawcy, ale jednocześnie dokłada starań by czas dostawy był jak najkrótszy. 
11.
Stylowe-Okulary.pl zastrzega sobie prawo do realizacji zamówienia do (maksymalnie) 3-12 dni roboczych w zależności od dostępności zamówionego towaru, towar jest na naszym magazynie-wyjątkiem są soczewki  astygmatyczne i soczewki o mocach dodatnich w niektórych przypadkach czas realizacji może wynosić nawet 21 dni roboczych oraz oprawy okularowe których czas realizacji może wynosić do 30 dni roboczych. W wyjątkowych sytuacjach, kiedy zamówiony towar charakteryzuje się nietypowymi parametrami, czas realizacji zamówienia może ulec wydłużeniu, o czym Klient zostanie uprzednio poinformowany poprzez e-mail na adres podany w formularzu. 
12. Dostępność produktu w ciągu 72h oznacza czas realizacji zamówienia w 72 godzin dla następujących po sobie dni roboczych, przy czym: 
a. jeśli zamówienie zostanie przyjęte w dni robocze do godziny 12, to 72h liczone jest od godziny przyjęcia zamówienia do godziny nadania; 
b. jeśli zamówienie zostanie przyjęte w dni robocze po godzinie 12 oraz w dni wolne, to 72h liczone jest od północy najbliższego dnia roboczego do godziny nadania. 
13. W przypadku złożenia zamówienia przekraczającego wartość 5 000 zł,
Stylowe-Okulary.pl zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności do przelewu. 
14.
Stylowe-Okulary.pl zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia w przypadku: 
a. wątpliwości co do kompletności lub prawidłowości danych zawartych w formularzu zamówienia 
b. wątpliwości co do zamiaru wywiązania się z umowy przez Klienta 
c. wątpliwości co do zgodności zamiaru wykorzystania towaru z jego przeznaczeniem lub warunkami użytkowania 
d. kiedy w sytuacji opisanej w par 8. punkt b. okres od złożenia zamówienia do otrzymania pieniędzy na konto Zakład Optyczny B.Mitek przekroczy 10 dni roboczych. 
15. Wszystkie ceny podane w serwisie są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Wiążąca dla transakcji jest cena przypisana do produktu w momencie złożenia zamówienia. 
Stylowe-Okulary.pl zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów oraz przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych. 
16. Na żądanie Klienta na sprzedany towar może być wystawiona faktura VAT - w takiej sytuacji należy wypełnić w trakcie zamawiania formularz z danymi do faktury oraz najpóźniej w ciągu 10 dni od daty wysłania towaru przesłać stosowną informację wraz z nr zamówienia na adres e-mail: zamowienia@
Stylowe-Okulary.pl. Klient upoważnia Stylowe-Okulary.pl do wystawienia faktury VAT bez podpisu. 
17. Przesyłanie danych osobowych z formularza zamówienia i/lub rejestracji oraz proces logowania odbywa się z pomocą bezpiecznego protokołu SSL. 
18.
Stylowe-Okulary.pl udostępnia każdemu zarejestrowanemu Klientowi stronę profilową, dostępną po autoryzacji, która pozwala na wgląd, modyfikację i usunięcie posiadanych przez Stylowe-Okulary.pl  danych osobowych o Kliencie. 
19.
Stylowe-Okulary.pl przechowuje pliki cookies na komputerze Klienta w celu: utrzymania sesji po zalogowaniu, tworzenia statystyk oglądalności, lepszego dopasowania serwisu do potrzeb Klienta, emisji reklam o treści najbardziej zbliżonej do zainteresowań Klienta. Pliki cookies nie przetwarzają ani nie przechowują żadnych danych osobowych pozwalających na identyfikację Klienta.

REKLAMACJE I ZWROTY

20. Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" (Dz. U. Nr 22, poz. 271) Klient może zrezygnować z towaru kupionego w Stylowe-Okulary.pl bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki (za wyjątkiem okularów, ewentualne wymiany lub niepewności w doborze prosimy ustalać przed zakupem). Jest to możliwe tylko wówczas, gdy towar nie był używany. Klient jest odpowiedzialny za dostarczenie kompletnego towaru w stanie nieuszkodzonym i bez utraty jego wartości handlowej (w szczególności w nieotwartym opakowaniu). Do zwrotu towaru należy dołączyć oświadczenie o rezygnacji z zakupu oraz numer konta, na które mają być przesłane pieniądze. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń towarów zwroty nie będą rozpatrywane. Klient Stylowe-Okulary.pl jest zobowiązany do odpowiedniego zabezpieczenia przesyłki w trakcie transportu na adres: Zakład Optyczny ul. Gorzowska 68 74-320 Barlinek. Koszty zwrotu towaru ponosi kupujący. Stylowe-Okulary.pl gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru w momencie zakupu, pieniądze zostaną przelane w ciągu 5 dni roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez Klienta. Stylowe-Okulary.pl nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

20a.Przy płatnościach kartą  w nie ma możliwości anulowania zamówienia-prosimy o przemyślanie zakupy.

21. W sytuacji, jeśli otrzymany towar jest niezgodny z umową, Klient ma prawo złożyć reklamację. Reklamowany towar wraz z paragonem (lub fakturą VAT) oraz z pismem wyjaśniającym niezgodność z umową Klient powinien na własny koszt odesłać na adres: Zakład Optyczny ul. Gorzowska 68 74-320 Barlinek. Reklamacje rozpatrywane będą najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od daty otrzymania od Klienta przesyłki z reklamowanym produktem   (w sytuacja od nas niezależnych czas może  się wydłużyć). W przypadku uznania reklamacji, towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy i przesłany na koszt Stylowe-Okulary.pl do Klienta w ciągu 5 dni roboczych od uznania reklamacji, a jeśli z powodu wyczerpania stanu magazynowego będzie to niemożliwe, Klient otrzyma równowartość ceny towaru w formie przelewu na wskazany rachunek bankowy. Stylowe-Okulary.pl nie rozpatruje reklamacji pojedynczych soczewek kontaktowych, ani reklamacji bez załączonego dowodu zakupu (paragon, faktura VAT). 
22. W przypadku stwierdzenia przez Klienta uszkodzenia przesyłki, rozpatrywane będą tylko reklamacje zawierające protokół uszkodzenia przesyłki podpisany przez Klienta i dostawcę. 
23. Towar na indywidualne zamówienie (np.soczewki astygmatyczne) jest to taki na który się czeka więcej niż 3 dni robocze, nie podlega  zwrotowi.
24. Nie przyjmujemy zwrotów towaru jakim są okulary korekcyjne i okulary słoneczne, za wyjątkiem sytuacji kiedy zamówienie nie ma zgodności z zamówionym towarem (nie właściwe symbole na produkcie, inne niż Klient  zamówił) PROSIMY O PRZEMYŚLANE ZAKUPY!!!!!!!

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

25. Stylowe-Okulary.pl dokłada wszelkich starań, żeby opisy i parametry umieszczonych w na serwisie towarów odpowiadały rzeczywistości. Stylowe-Okulary.pl nie ponosi odpowiedzialności za błędne podanie parametrów i opisów towaru lub nagłą ich zmianę przez jego producenta. 
26.
Stylowe-Okulary.pl zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyn i bez uprzedzenia. Zmieniony regulamin wchodzi w życie w momencie opublikowania w serwisie. 
27.
Stylowe-Okulary.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzania nowych towarów do oferty lub ich wycofywania bez podania przyczyn i bez uprzedzenia. 
28. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy. 
29. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego

30. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay.